INICI OFICINES ASSESORIA CONSTRUCCIÓ IMMOBILIÀRIA CONSULTES NOVETATS

SERVEIS:

LABORAL
FISCAL
COMPTABLE
JURÍDIC
ASSEGURANCES
TRAMITS ADMINISTRATIUS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 • Assessorament a l'empresari autònom i persones jurídiques.
 • Assessorament a tot tipus de societats.
 • Complimentació i tramitació fiscal de tot tipus de declaracions.
  • Impost sobre la Renda i Societats.
  • IVA i pagaments fraccionats.
  • Impostos transmissions patrimonials
  • Impostos succesions (Herències)
  • Impostos locals (IBI, IAe, etc.)
 • Informació periòdica sobre novetats legislatives en matèria tributària.
 • Resolució de consultes fiscals i elaboració d'informes.
 • Representació de contribuents davant l'Administració en procediments de gestió i inspecció tributària.
 • Elaboració de recursos per la defensa dels contribuents davant liquidacions tributàries.
 • Anàlisi de les actuacions dels nostres clients per adequar-les a la tributació més favorable.