INICI OFICINES ASSESORIA CONSTRUCCIÓ IMMOBILIÀRIA CONSULTES NOVETATS

SERVEIS:

LABORAL
FISCAL
COMPTABLE
JURÍDIC
ASSEGURANCES
TRAMITS ADMINISTRATIUS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

A partir dels documents comptables proporcionats per l'empresa, realitzem la codificació i registre a les nostres oficines, d'acord amb els criteris del Nou Pla General de Comptabilitat, segons Reial Decret 1514/2007 de 16 de novembre.

  • Revisió dels procediments comptables.
  • Organització i planificació de comptabilitats.
  • Realització del tancaments comptable i fiscal de l’exercici.
  • Confecció i legalització dels llibres oficials davant del registre Mercantil.
  • Elaboració dels Comptes Anuals de la Societat per al posterior dipòsit en el Registre Mercantil.
  • Registre de factures emeses i rebudes i béns d’inversió.
  • Informes comptables per finançament i subvencions.
  • Resolució de consultes comptables i elaboració d’informes.
  • Consolidació comptable, comptabilitat de costos i comptabilitat analítica.
  • Anàlisi del estats financers.
  • Avaluació de rendibilitats.
  • Anàlisi de l’estat de tresoreria.
  • Auditoria comptable.