INICI OFICINES ASSESORIA CONSTRUCCIÓ IMMOBILIÀRIA CONSULTES NOVETATS

SERVEIS:

LABORAL
FISCAL
COMPTABLE
JURÍDIC
ASSEGURANCES
TRAMITS ADMINISTRATIUS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 • L’acompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals es un deure ineludible per a tots els empresaris de la nostra societat.

 

 • La nostra política de qualitat assegura un seguiment continuat als nostres clientes, per tal de garantir una integració total de la prevenció dins l’organització de l’empresa. A més, la política de tarifes reduïdes fomenta i facilita l’accessibilitat de la prevenció a les petites empreses.

 

 • Oferim tota una sèrie de serveis per tal d’aconseguir la integració a l’empresa de les obligacions que en aquesta matèria estipula la Llei de P.R.L. i el Reglament de desenvolupament.
  • Plans de Seguretat i Salut.
  • Plans d’Emergència.
  • Plans d’Amidaments.
  • Avaluació de Riscos Específics.
  • Amidaments Higiènics.
  • Anàlisi del lloc de treball.
  • Coordinació d’Activitats Empresarials.