INICI OFICINES ASSESORIA CONSTRUCCIÓ IMMOBILIÀRIA CONSULTES NOVETATS

SERVEIS:

LABORAL
FISCAL
COMPTABLE
JURÍDIC
ASSEGURANCES
TRAMITS ADMINISTRATIUS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

GESTIÓ LABORAL D'EMPRESES

 • Assessorament i legalització de noves empreses.
 • Assessorament i confecció de les diferents modalitats de contractes de treball.
 • Tramitació d'ajuts i subvencions a la contractació.
 • Obertura del centre de treball i la inscripció d'empreses a la Seguretat Social.
 • Altes a la Seguretat Social (règim general, autònoms, agrari, servei domèstic, etc..)
 • Confecció de nòmines i liquidació d'assegurances socials.
 • Resum de nòmines i càlcul de costos individualitzats.
 • Assistència i representació en Inspeccions de Treball.
 • Assessorament i assistència davant dels jutjats socials i conciliacions administratives.
 • Estudi i viabilitat de reduccions de plantilla.
 • Capitalització de la prestació d'atur.
 • Auditories

PENSIONS I PRESTACIONS

 • Assessorament i tramitacions d'expedients de jubilació, invalidesa, maternitat, viduïtat, etc...